אגדתי 13 תל אביב

אגדתי ברוך 13 רמות צהלה

תל אביב יפו

4 דירות

3 דירות גן עם מרתפים

2 דירות דופלקס גג

אגדתי ברוך 13 רמות צהלה

תל אביב יפו

4 דירות

3 דירות גן עם מרתפים

2 דירות דופלקס גג