קבוצות משקיעים

רקע על השוק:

בישראל נבנות בעשור האחרון בין 35,000 ל- 40,000 דירות בשנה.

קצב הגידול הטבעי, בתוספת נישואין וגירושים

מעמיד את הדרישה השנתית על מעל 50,000 דירות בשנה.

לצד נסיונות רבים לקרר את השוק,

עומדים אינטרסים חזקים לשמר את המחירים ואף להעלות אותם.

וכל זה לפני שדיברנו על עלייה מסיבית לארץ בעקבות הגידול

באנטישמיות העולם.

מהי ההצעה העסקית למשקיע ?

1. איתור נכס בעל פוטנציאל השבחה גבוה.

2. רכישת הנכס ע"י קבוצת משקיעים.

3. השבחת הנכס.

4. מכירת הנכס שעכשיו שווה יותר כיוון שאפשר לבנות עליו יותר.

5. חלוקת הרווחים למשקיעים עם תשואה מעל המקובל.

השאיפה שלנו:

לעזור למספר רב של אנשים להגיע לרווחה כלכלית ע"י השגת תשואות גבוהות

על כספם,

באמצעות השקעות קבוצתיות בנדל"ן, והשגת רווח יזמי אף אם על השקעה בסדר גודל קטן- החל מ300.000 ₪ ליחידת השקעה.

המוצר שלנו:

נכס שהושבח, נמכר והשיג תשאוה גבוהה יותר מחלופות השקעה אחרות בשוק.

לצפייה להמחשת ההצעה העסקית לקבוצת משקיעים – לחץ כאן